אני ההשקעה הכי טובה שלך
 

מי אנחנו

 

הפורום לקידום השירות האזרחי לאומי

הפורום לקידום השירות האזרחי-לאומי הוקם בתחילת 2010, בתמיכת קרן גנדיר, קרן רבסון ושותפים נוספים. בפורום חברים תשעה ארגונים לשינוי חברתי: מרכז מעשה, עמותת תפוח, הנוער העובד והלומד, מפעלות חינוך וחברה, גוונים, כיוונים,  עלם, "ילדים בסיכוי" וידידים.

 

הפורום הוקם כדי לסייע ביצירת נורמה חברתית של שירות אזרחי-לאומי בחברה הישראלית, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות, מתוך הבנה כי ההתנדבות היא אחד הכלים האפקטיביים ביותר למתן הזדמנות שווה, צמצום פערים ועידוד ניידות חברתית.

החזון של הפורום מבקש להביא למצב של הזכות לשרת: משמע, כל צעירה וצעיר בישראל שלא חלה עליהם חובת גיוס או שקיבלו פטור מצה"ל ומעוניינים לתרום, יוכלו לעשות כן במסגרת השירות האזרחי-לאומי.

לשם הגשמת חזון זה, הפורום פועל על מנת להגדיל את מספר התקנים בשירות המיועדים לצעירים עם מוגבלות, צעירים מרקע של סיכון ומצוקה, עולים חדשים וצעירים מהחברה הערבית. בנוסף, הפורום מוודא שתקני השירות הניתנים לאוכלוסיות אלה יזכו למעטפת ראויה, כך שהמתנדבים יוכלו לעבור במהלך השירות תהליך העצמה אישי ולשרת שירות איכותי ומשמעותי עבורם ועבור החברה הישראלית.

הצורך בהקמת הפורום לקידום השירות האזרחי-לאומי

לאחרונה דיווח צה"ל כי למעלה ממחצית בני ה-18 בישראל אינם משרתים בצבא. עובדה זו מציבה אתגר למדינת ישראל, בה צה"ל ממלא תפקיד רחב, הרבה מעבר להגנה על האזרחים. השירות הצבאי מהווה סוכן סוציאליזציה עבור צעירים המתגייסים אליו ובכך למעשה תורם תרומה רבה לתחושת השוויון של אותם צעירים ולניידות החברתית-כלכלית שלהם.

נושא השוויון בחברה הישראלית עולה לא אחת לכותרות בהקשרים שונים. אחד מהם הוא אי-השוויון בנשיאה בנטל, היות ויש אוכלוסיות שאינן משרתות בצבא ובראשן חרדים וערבים. הקשר נוסף הוא אי-השוויון החברתי-כלכלי הבא לידי ביטוי בכך שבעשור האחרון פירות הצמיחה הכלכלית נותרו נחלת השכבות המחוזקות בלבד. תימוכין לכך ניתן למצוא בדוח "תמונת מצב חברתית" של מרכז אדוה, כמו גם בעובדה שארגון המדינות המפותחות (ה-OECD) הכליל לאחרונה את ישראל בין ארבע המדינות עם פערי השכר הגדולים ביותר.

לשתי תופעות אי-השוויון הנ"ל קיים פתרון, אולם הוא אינו מיושם בקנה מידה הנדרש. השירות האזרחי-לאומי, המהווה מסגרת חלופית לשירות הצבאי, פתוח כיום בפני צעירים אשר אינם יכולים לשרת בצבא (כדוגמת צעירים ערבים), או מקבלים פטור משירות (כדוגמת צעירים עם מוגבלות, צעירים מרקע של סיכון ומצוקה ועולות המצהירות על דתיותן). אולם, מספר התקנים הניתנים לאוכלוסיות המוחלשות הנ"ל במסגרת השירות האזרחי-לאומי נמוך מהנדרש.

הפורום לקידום השירות האזרחי-לאומי הוקם במטרה להרחיב את ההזדמנות לשירות עבור אוכלוסיות מוחלשות אלה. קואליציית ארגוני הפורום פועלת במשותף באופן ייחודי לטובת הרחבת השירות מספרית ואיכותית, מתוך אמונה כי עצם שילובם של צעירים הפטורים משירות צבאי במסגרת שירות אזרחי-לאומי, תעלה את רמת ההשתתפות שלהם בכוח העבודה בעתיד ותמנע כניסה למעגל האבטלה.

אמונה זו איננה מבוססת רק על נסיון העבודה בשטח, אלא נתמכת גם על ידי מחקר כלכלי המוכיח כי האופק התעסוקתי של צעירים מרקע מוחלש שהתנדבו לשירות אזרחי-לאומי, טוב יותר משל צעירים בעלי מאפיינים דומים אשר לא שירתו באף אחת מהמסגרות.

 

 

קישורים

סיפורי הצלחה

  •  
    כל הזכויות שמורות לפורום לקידום השירות האזרחי-לאומי | adis@appleseeds.org.il